Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010

Διαδραστικοί πίνακες στη Β΄ Γυμνασίου

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ), στο πλαίσιο του σχεδιασμού για το Ψηφιακό Σχολείο, θα προχωρήσει στην κατεύθυνση της υλοποίησης των απαιτούμενων δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα καταβληθεί προσπάθεια για την αναβάθμιση των υποδομών των σχολικών δικτύων και του εξοπλισμού των σχολικώνμονάδων. Σύμφωνα με το σχέδιο, το Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ θα προχωρήσει πιλοτικά στην εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου. Στη συνέχεια, και μετά από αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής, σχεδιάζεται η εγκατάσταση των Διαδραστικών Συστημάτων σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας. Για το λόγο αυτό, ζητείται η συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων, από όσες σχολικές μονάδες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα, μέχρι και την 30η Ιουνίου 2010.
Η προμήθεια και εγκατάσταση των Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας και των επιμέρους στοιχείων τους (Η/Υ, βιντεοπροβολέα, πάνελ/πίνακα, λογισμικό) καθώς και του τοπικού δικτύου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από τις Σχολικές Επιτροπές, με χρηματοδότηση από το ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής θα αναλάβει την υποστήριξη των διαδικασιών ένταξης στο πρόγραμμα και της προμήθειας για τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετέχουν.
Μπορείτε, αγαπητά παιδιά, να πάρετε μια γεύση από τη λειτουργία του ενός τέτοιου πίνακα. Μας περιμένει μια ενδιαφέρουσα σχολική χρονιά!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου