Σάββατο 3 Ιουλίου 2010

Διδακτικό σενάριο στη Βυζαντινή Ιστορία Β΄ Γυμνασίου

Τα παρακάτω Φύλλα εργασίας αφορούν τις Σταυροφορίες και εκπονήθηκαν στα πλαίσια της επιμόρφωσης Φιλολόγων Β΄επιπέδου για το μάθημα της Ιστορίας.


Οι_Σταυροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου