Πέμπτη 14 Απριλίου 2022

eTwinning "As my granny said": το δικό μας webinar για τα παραδοσιακά ρούχα

Χωρισμένοι σε διακρατικές ομάδες (Τουρκία, Ελλάδα, Γερμανία) υλοποιήσαμε τις παρακάτω δραστηριότητες:

 - Καταιγισμός ιδεών (brainstorming)

  https://www.menti.com/ds6ttb9vr3

- ψηφιακή αφήγηση  (storytelling)

https://mensuel.framapad.org/p/plbpcl4jjw-9tl2/timeslider#75

- ηλεκτρονικό βιβλίο (ebook)

https://www.storyjumper.com/book/read/130966092/My-Practice-Book#

- Παιχνίδι "Ντύσε τις κούκλες"

https://www.nhmuseum.gr/multimedia/foresies/podia.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου